прво издање

150 страница

цијена: 12 КМ

У језичком приручнику „Одвојено – спојено – са цртицом”, поред општих правила за писање сложеница и полусложеница, аутор анализира неуједначена нормирања у овој области почев од Белићевог Правописа из 1950. до најновијег Правописа српског језика из 2010. године. Обавјештавајући читаоце о традиционалној норми, аутор препоручује за употребу она рјешења која највише одговарају савременом језичком тренутку.

Други дио књикге садржи већину ријечи које могу изазвати недоумице при писању – одвојено, спојено или са цртицом. Несумњиво је да ће оваква књига бити од користи ученицима, студентима, њиховим предавачима, новинарима, лекторима, службеницима...

Проф. др Дијана Црњак

Књигом Одвојено, спојено или са цртицом Милорад Телебак је своју аналитичку пажњу посветио запуштеном и неуређеном српском правопису. Овај пут, писању сложеница и полусложеница, у чему у језичкој пракси влада изражено незнање и непридржавање ортографске норме.

Ова књига несумњиво ће привући пажњу и стручне и најшире јавности. Она ће бити неопходна и драгоцјена свима који пишу, посебно онима који држе до своје писмености.

Др Драгомир Козомара