прво издање

400 страница

Књига садржи око шест хиљада речи и израза при чијој употреби може бити недоумица: како гласе њихови правилни облици (падежи, глаголска времена, поредбени степени и сл.), како се пишу – одвојено, спојено или са цртицом, великим или малим словом, око њиховог међусобног управљања (слагања) и њиховог значења.

Информације о томе, дате у овој књизи, у складу су са најновијом нормативном граматиком, српским правописом и тумачењима аутора других језичких приручника наведених на крају књиге.

Уз упућивање на правилно, често су (у загради, са напоменом не) давана упозорења на бројне неправилности раширене у данашњој језичкој пракси.

Форма речника, азбучни ред речи и врло кратка образложења омогућавају кориснику лако служење књигом и брзо налажење одговора на недоумице, што овај приручник чини функционалним и модерним.

Захвалан сам "Прометеју" што се потрудио да још један користан језички приручник понуди јавности.

Верујем, поштовани читаоци, да ће се задовољство аутора и издавача пренети и на вас.

М. Телебак


Аутор ове књиге, Милорад Телебак, познат као поуздан зналац српског стандардног језика, један је од најистрајнијих прегалаца на унапређивању језичке културе на целом српском језичком и културном простору. У тој мисији, он је бројним језичким приручницима, емисијама на радију и телевизији и колумнама у листовима и часописима – писаним једноставно, свима разумљиво, занимљиво, често и врло духовито, увек поучно и практично применљиво – стекао популарност у широј јавности, као и углед у стручним круговима, што је резилтирало и високим друштвеним признањима.

Овом књигом аутор комплетира низ својих приручника драгоцених за језичку праксу. Књига садржи више хиљада речи, оних које могу задати тешкоће у језичкој пракси, изазивајући недоумице: како гласе правилни облици, како се неке речи пишу – одвојено или спојено, са цртицом или без ње, великим или малим словом. Аутор указује на мноштво примера обликом сличних, а значењем различитих речи, које могу бити узрок нејасноћама и неспоразумима, те упозорава на рогобатност и неприхватљивост све чешћих бирократских фраза и конструкција.
Књига је намењена онима којима је језик струка, који се језиком професионално баве (наставници, лектори, преводиоци, научници, писци, новинари, јавне личности, службеници у администрацији итд.) и, првенствено онима који језик уче – ученицима и студентима.
Предност овога приручника у односу на друге ове врсте јесте у томе што се он може носити у ташни и увек бити при руци и што се може консултовати као поуздано тумач бројних језичких нејасноћа.

др Вељко Брборић